#01 Organizacja projektu

W niniejszym artykule opiszę w jaki sposób zajmę się organizacją projektu oraz jakie narzędzia do tego wykorzystam.

Pierwszą czynnością jaką zaplanowałem jest opracowanie zadań jakie należy wykonać. Do tego celu posłużę się portalem Trello. Portal ten umożliwia dodanie tablicy projektu, w której umieszcza się listy, natomiast te mogą zawierać zadania. Dodatkowo do zadań można dodawać np komentarze, zdjęcia, opisy i wiele więcej.

trello_dsp2017Rysunek 1. Tablica z dodanymi listami i zadaniami.

Tablica jest publiczna i dostępna pod likiem:

https://trello.com/b/uvk2LKXD

Tablicę podzieliłem używając list na:

  • Pomysły
  • Do zrobienia
  • W trakcie przygotowania
  • Zrobione

Dodałem także zadania do zrobienia takie jak:

  • Przygotowanie identyfikacji wizualnej – więcej w następnym artykule.
  • Analiza istniejących rozwiązań
  • Wybór technologii
  • Wybór narzędzi
  • Opracowanie głównych funkcjonalności

Dodatkowym pomysłem jest wprowadzenie internacjonalizacji (tajemnicze i18n).

Następnym etapem jest zarządzanie projektem  gdzie zastosowane zostaną metody programowania zwinnego.
W każdej iteracji wykonywania projektu skupię się na przygotowaniu określonych funkcjonalności. Kolejne zadania będę dostosowywał na podstawie informacji zwrotnej z opiniami, ponieważ:

„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” Heraklit z Efezu

Następny artykuł poświęcę tematyce identyfikacji wizualnej projektu.

Dodatkowo od teraz na końcu każdego materiału będę załączał treści z którymi warto się zapoznać, tym razem jest to materiał wideo:

29 WAYS TO STAY CREATIVE from TO-FU on Vimeo.

Zapraszam do obserwowania bloga.

Linki:
Trello: https://trello.com/
Tablica w serwisie Trello: https://trello.com/b/uvk2LKXD
Zarządzanie projektem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarządzanie_projektami
Programowanie zwinne: https://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_zwinne

Create a website or blog at WordPress.com Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑